De vill få in fler kvinnor på Wikipedia

1:40 min

Wikipedia är en de 10 mest besökta sajterna i hela världen men den har både för få kvinnliga skribenter och artiklar om kvinnor. För att bidra till att ändra på det träffas en grupp människor varje tisdag på Litteraturhuset i Göteborg.

– Jag var ganska avskräckt av Wikipedia för att en gång hade jag skrivit en artikel om en kvinnlig konstnär, men fått den raderad utan motivering. Jag tänkte då att Wikipedia var en klubb för inbördes beundran eller någonting sådan, säger Sofie Jansson. 

Men efter några år när hon fick veta att man planerade starta en Wikipedia-skrivstuga i Göteborg bestämde sig Sofie för att ge sig själv en andra chans. Och sedan i mars har hon bidragit med några artiklar om Göteborgs-författarinnor.

Långt ifrån bilden av en isolerad människa med en dator, verkar de som är med i skrivstugan trivas bäst med att jobba tillsammans i ett och samma rum.

– Man skriver efter det som man har lust med. Sedan pratar vi en del med varandra, ber om hjälp, frågar hur man gör en viss sak, ber någon annan att hjälpa till och leta på någon källa eller titta på någon artikel.

Kerstin Namuth är också med i gruppen och anser att teknikskräcken som håller många kvinnor borta från Wikipedia numera är obefogad.

Kvinnor är dock inte den enda underrepresenterade gruppen i Wikipedia. Det saknas mycket information om olika minoriteter.

Kerstin Namuth har förslag för att åtminstone förbättra den svenska versionen.

– Jag hade ett möte med SFI-lärare och det skulle vara mycket intressant att eleverna skulle börja jobba med Wikipedia. Att man till exempel kollar om det finns en svensk artikel om ens hemstad eller att man också tittar på Sverige och om det inte finns en artikel på ens språk då kan man översätta det.