Klartecken för dragrace i Sättna

Det blir dragracing på Sättna gamla flygfält till helgen. Länsstyrelsen avslog på torsdagen ett överklagande från bland andra Sättna hembygdsförening som ville förbjuda tävlingarna med hänsyn till de boende. Men arrangörerna av dragracing tävlingarna måste se till att bullernivåerna inte blir för höga, att trafiken till och från Sättna flygfält sköts och att allt skräp städas bort efter helgen.