Ja till Lerhagen

Regeringen har nu gett klartecken till Jönköpings kommuns planer för området Lerhagen.
Igår sa miljödepartementet ja till så gott som hela planen för området, och det betyder att de 34 tomtköpare som fått sina villabyggen försenade nu kan börja bygga. Regeringen fick pröva planen eftersom en granne till området överklagat den. Däremot säger regeringen nej till förslaget att ändra infarten till en redan befintlig tomt på området, så där får kommunen göra om planeringen.