Turismen slår rekord i Västmanland

Trots en regnig sommar förra året ökade turistnäringens omsättning i länet med nära 10 procent, till 1,8 miljarder kronor.

Enligt WestmannaTurism ökade omsättningen i Norberg med 14 procent och i Arboga med elva procent.

I landet i stort minskade turistnäringens omsättning med drygt 5 procent.