Ballongvidgning bättre än propplösande för hjärtpatienter

Hjärtinfarktspatienter som snabbt behandlas med ballongvidgning har större chans att överleva än de som behandlas med propplösande medel.

Även sjukhusvistelsen blir kortare och risken för nya infarkter lägre. Det visar en studie som Ulf Stenestrand, överläkare på US i Linköping, gjort tillsammans med en kollega i Uppsala.

Under de senaste åren har flera forskare pekat på fördelarna med ballongvidgning men det har också förekommit studier som tytt på motsatsen.

Ulf Stenestrand hävdar dock att propplösande medel endast är att föredra om patienten ska transporteras väldigt långt för att få ballongvidgning.

- Om det är över en timmes transportväg kanske man istället kan ge patienten trombolys i ambulansen, säger han.

Studien presenteras på en stor hjärtkonferens i Malmö idag.