Här är de rödgröna förslagen som inte blir av

1:38 min

En majoritet av riksdagen med Sverigedemokraterna och Allianspartierna röstade i går igenom Alliansens budgetmotion. Detta innebär att de förslag som den rödgröna regeringen lagt inte blir av, till exempel förslag på lägre skatt för pensionärer, nya utbildningsplatser och inte minst satsningen på skolan.

– I regeringens budget så fanns det en satsning på lärarlöner. En helt nödvändig satsning, för det är helt avgörande om vi ska komma tillrätta med dels de sjunkande kunskapsresultaten, men framför allt det som skulle kunna vända kunskapsresultaten, nämligen att bli fler lärare, säger Johanna Jaara Åstrand som är ordförande i Lärarförbundet.

På skolans område innehåller allianspartiernas budgetsförslag också stora satsningar på nära fem miljarder kronor nästa år, men med en annan inriktning. Bland annat skapande av 22 000 förstelärare och införande av tioårig grundskola.

Att det blev allianspartiernas budgetförslag som vann innebär att den rödgröna regeringens satsningar på cirka 25 miljarder kronor alltså inte blir av vid årsskiftet. Bland annat stoppas sänkt skatt för pensionärer, höjt tak i a-kassan och mer personal i äldreomsorgen. Det blir inte heller gratis medicin för barn.

Det innebär också att det inte blir någon skattehöjning för höginkomsttagare och inte höjd skatt för pensionärer som arbetar. Och inte heller blir det ökade miljöskatter på drygt två miljarder kronor.

Den halverade arbetsgivaravgiften för unga blir också kvar. Den skulle enligt regeringens förslag ha höjts till samma nivå som för vuxna som arbetar. 

Den rödgröna regeringen tvingas alltså bedriva en borgerlig politik på till exempel arbetsmarknadsområdet med satsning på företagande och inga höjda skatter. Men det finns också ändringar som är lika i de två blockens budgetförslag. Till exempel att avdraget för pensionssparande kommer att försvinna.