Statsvetare: Vi kommer se skarpare ideologiska skiljelinjer

1:50 min

Efter att regeringens budget blev blockerad i riksdagen, gav statsminister Stefan Löfven igår beskedet att Sverige håller extraval 22 mars. Statsvetaren Jenny Madestam ställer sig dock tveksam till om ett extraval kan lösa upp de politiska låsningarna.

- Det här ger ju väljarna möjlighet att åter säga sitt. Man kan också se detta som att det ger partierna tid, både för att fundera över den egna strategin, men också för att få en paus i det här låsta läget. Man kan ta ett steg tillbaka, och kanske komma tillbaka senare på ett annat sätt, säger Jenny Madestam.

Jenny Madestam förväntar sig tydligare ideologiska skiljelinjer i valrörelsen inför extravalet i mars än i valrörelsen inför riksdagsvalet i höstas.

- Jag tror att vi kommer känna igen många av de argument i debatterna nu som vi kommer att få ta del av. Men skillnaden är nog att vi kommer att få se tydligare ideologiska skiljelinjer. I den valrörelsen som vi har bakom oss var skiljelinjerna inte alltid uppe på ytan, säger Jenny Madestam.

Jenny Madestam tror att partierna kommer vara mer angelägna om att markera sina ideologier, för att väljarna skall kunna se tydliga skillnader mellan dem. Samtidigt är det inte säkert att heller det här valet får en tydlig vinnare, och därför måste partierna göra avvägningar för att kunna hantera de olika situationer som kan uppstå.

- Om inget av de här alternativen kommer kunna samla en tillräckligt stor mängd väljare bakom sig så får vi åter en svag regering, och därför måste man samtidigt kunna hålla en liten dörr öppen till den andra sidan, för att kunna få till stånd ett samarbete. Men det här är lite av ett dilemma, säger Jenny Madestam.

Sakfrågorna som kommer debatteras i vårens valrörelse lär med all sannolikhet bli för vanliga, tror Jenny Madestam.

- Sverigedemokraterna vill ha det här valet till en folkomröstning om svensk invandrings- och flyktingpolitik. De övriga partierna kommer inte vilja att valet skall handla om det. De vill att det skall handla om sysselsättningspolitik, skola, utbildning, värdfrågor och välfärdsfrågor. Det kommer också handla mycket om regeringsduglighet och frågan om vem som är mest lämpad att styra landet, säger Jenny Madestam.