Nytt projekt ska öka försäljningen av renkött.

Försäljning och marknadsföring av renkött är i fokus när SR, Samernas Riksförbund, nu startar det nya projektet, Ren mat.

Syftet med SSR:s nystartade projekt, Ren mat, är att arbeta med renköttsituationen och förbättra förutsättningarna för försäljning. Långsiktigt vill de även få högre renköttpriser som gynnar renägarna. SSR vill bygga upp en försäljningsstruktur så att renägarna når ut till de kunder som är beredda att betala mer för renköttet.

Engagera renägarna
 - En viktig del av projektarbetet är att engagera och nå renägarna, berättar Malin Brännström, SSR:s förbundsdirektör. Under fjol höst har SR varit i kontakt med representanter från samebyarna. De är positiva till projektet med har krav på resultat.
I juni kommer SSR bjuda in renägarna till möte. Där ska renköttmarknaden diskuteras och hur projektet ska arbeta för att förbättra renköttsituationen. Där kommer även att tas upp hur renägarna själva kan jobba för förbättring.

Lösa renköttmarknadens problem
 - Det är på tiden att Samernas Riksförbund tar tag i renköttmarknads problemen och finner lösningar, säger Carina Nutti Sikku från Sarivuoma sameby. Hon anser att det hade varit bra om renägarna själva får sälja renköttet direkt till handlaren.  
 - På så vis skippas mellanhänder, köttets kvalitet blir hög och renägarna kan ta pris därefter, säger Carina Nutti Sikku.

Dramatisk förändring för renköttssituationen
Under slaktsäsongen 2003-2004 minskade slakten från drygt 60 000 godkända renar till drygt 47 500. Minskningen har fortsatt under innevarande säsong. Under samma period har avräkningspriset gått ned med nästan nio kronor per kilo.

Ett års finansiering
Projektet, Ren mat, har fått ett års finansiering av Jordbruksverket. Därefter siktar Samernas Riksförbund på att arbetet fortsätter som ett EU-projekt. Lars Ove Johnsson är projektets koordinator.