Systembutiker i Dalarna bäst på ålderskontroll

I en undersökning som systembolaget låtit göra fick personer i åldern 20 till 23 år försöka att köpa alkohol på olika systembutiker.

I Dalarna kontrollerades åldern på samtliga testpersoner. I landet som helhet kontrollerades nio av tio.