Oklart om kameraövervakning i Hällefors

Det är oklart om Hällefors kommer att få tillstånd att kameraövervaka skolor i den omfattning som de vill. Som vi rapporterade i går vill Hällefors bli först i länet med kameraövervakning för att försöka minska skadegörelsen på skolorna.

Men det är än så länge inte prövat juridiskt om det är tillåtet i Sverige. Bara en skola i hela landet har hittills fått tillstånd till det, men det beslutet har överklagats av Justitiekanslern som tycker att det är integritetskränkande att kameraövervaka skolgårdar. Frågan ska nu avgöras av länsrätten i Halland. Hällefors vill också övervaka skolfasader och det har Justitiekanslern inga invändningar emot. Det görs också redan av många skolor i landet, men än så länge ingen här i länet.