SD-ledaren Mattias Karlsson citerade krigsdikt

2:03 min

Strax efter Sverigedemokraterna meddelade att de skulle lägga sin röst på Alliansen och därmed utlösa regeringskrisen gjorde Mattias Karlsson (SD) en uddatering på Facebook. Det var ett citat ur Verner von Heidenstams dikt Åkallan och löfte. Det är inte första gången han vänder sig till krigsmetaforer.

”Det är stoltare, våga sitt tärningskast, än tyna med slocknande låge. Det är skönare lyss till en sträng, som brast, än att aldrig spänna en båge”, skriver Mattias Karlsson, tillförordnad partiledare för Sverigedemokraterna på Facebook. 

– Jag vill säga att ibland kan det vara så att man måste våga ta risker för att stå upp för det man tror på eller för att få en positiv utveckling i längden, säger Mattias Karlsson i P1 Morgon.

I raderna innan står det ” det är bättre att hela vårt folk förgås och gårdar och städer brinna” och om man läser hela dikten Åkallan och löfte från 1915 så hittar man en ganska krigisk dikt som ofta tolkas av litteraturvetare som en bön och längtan efter ett krig. Varför valde du en dikt om krig?

– Just den här delen av dikten är ofta använd och man hör den i olika sammanhang när man gör någonting som kanske kräver ett visst mod eller som innebär risker. Det innebär inte att man tar ställning för hela inslaget.

Du uttrycker dig i krigsmetaforer emellanåt. De hade en annan Facebookuppdatering efter EU-valet. ”Den stora avgörande striden om vår civilisations, våra kulturers och våra nationers överlevnad har gått in i en ny, mer intensiv och mer avgörande fas”. Står vi inför en avgörande strid om nationens överlevnad?

– Det beror på hur man definierar nationen. Vårt självstyre är i högsta grad ifrågasatt genom vårt EU-medlemskap där vi ser att vi lämnar ifrån oss mer och mer makt från de svenska väljarna ner till Bryssel. Det är också så att fler och fler politiska partier som ifrågasätter om vi överhuvudtaget ska ha något som håller oss samman som samhälle i form av kultur och gemensam identitet.

– På det sättet, i den meningen att det finns starka krafter i samhället som försöker att erodera det som har hållit Sverige samman genom århundradena så är det på något sätt ett hot mot nationen, säger Mattias Karlsson.