Talma sameby kräver regeringen på 25 miljoner kronor

Den 1 maj slutar den svensk-norska renbeteskonventionen att gälla, och samebyarna i Sverige ska börja tillämpa den 250 år gamla lappekodicillen.

Samebyar har rätt till ersättning för att överenskommelsen mellan Norge och Sverige om gränsöverskridande renbete förlängdes med tre år.  Det gäller renbeteskonventionen från 1972.  För att få ersättning ska samebyarna stämma staten, senast lördag den 30 april. Men Talma sameby har gått en annan väg. De har vänt sig direkt till regeringen.
Talma kräver regeringen på 25 miljoner kronor för olägenheter av förlängningen av 1972 år konventionen.

Klart om några månader
Nu pågår förhandlingar mellan staten via JK och Talma sameby. När det gäller Talma sameby så har JK fått ett regeringsuppdrag att handlägga Talma samebys skadestånds anspråk mot staten. JK har erbjudit Talma sameby en halv miljon kronor. Kirsi Laakso-Utvik räknar med, trots gapet mellan buden, att ärendet är färdigt om några månader.
 - I det här fallet har regeringen beslutat att överlämna det anspråket till Justitie Kansliets handläggning, säger Laakso-Utvik.
Om de andra samebyarna vänder sig till regeringen, så tror Kirsi Laakso-Utvik, att det är möjligt att regeringen kommer fram till att det bästa sättet är att JK tar hand om uppgiften, men det är regeringen som ska ta ställning till det.