Fortsatt flyttstök

En av de mest omdebatterade frågorna denna vår har varit omlokaliseringen av diverse statliga myndigheter på grund av nedrustningen av försvaret. Mer än 2000 jobb ska flyttas ut i landet - bland annat till Östersund, Karlstad och Gotland.

Även kulturområdet har dragits in i diskussionen eftersom delar av Riksantikvarieämbetet och hela Riksutställningar ska flyttas till Gotland. Remissvaren kring frågan har varit entydiga - detta är att sätta regions- och arbetsmarknadspolitik före kulturpolitik.

Igår kväll hölls en offentlig debatt där de anställda på båda dessa myndigheter möjlighet att träffa politikerna som ska fatta det slutgiltiga beslutet om flytten.

Kulturnytts Eric Schüldt var där.

Karin Linder på fackförbundet DIK, initiativtagare till debatten, ser flytten av Riksantikvarieämbetet och Riksutställningar till Gotland som ett tecken på att man från statens sida inte bryr sig om att verksamheten ska behålla samma kompetens.

En åsikt som de politiska företrädarna hittills inte verkat ha velat ta till sig. Igår tyckte Peter Pedersen som sitter i riksdagens kulturutskott för vänsterpartiet att hela flytten var ”överdramatiserad”. ”I företagsvärlden händer ju sådant här hela tiden” menade han.

För när en efter i publiken igår ställde sig upp och tog till orda fick siffrorna i utredningarna och remissvaren plötsligt liv.

Visst, sa en chef för konserveringen på Riksantikvarieämbetet, visst tror vi att det i framtiden kommer att gå att bedriva verksamhet på Gotland. Men en sak är säker - ingen av oss tänker flytta dit. Och var har ni då tänkt hitta dom personer som ska kunna göra ett jobb som vi har behövt tjugo år på oss att lära.

Frågan gavs inget bättre svar än att Gotland idag är en ö ”med stark kulturprägel”.

Men kanske fick ändå politikerna efter gårdagens debatt en tankeställare när det gäller själva kompetensförlusten i och med en flytt. Det personliga vittnesmålet hade kanske ett djupare genomslag än de 37 remissinstansernas entydiga svar.

Eric Schüldt

eric.schuldt@sr.se