Nej till sdn-omröstning

Göteborgs kommunfullmäktige sa i går som väntat nej till en folkomröstning om stadsdelsnämnderna. Västekot har tidigare berättat att kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson menar att alternativen är otydliga. Det visar sig också att miljöpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna är mer inriktade på en politisk kompromiss om sdn. Moderaterna är kritiska mot sdn-systemet.