Trafik

Nu är nya bussvänliga Jönköping klart

15 min

Många har irriterat sig över trafikläget i centrala Jönköping, där det pågått vägarbeten i månader. Men nu ska det hela vara klart.

Det är öppningsdags på lördag, klockan tio klipps bandet, men de första bussarna kommer gå redan klockan sex. Och bussarna - de ska från och med då ta sig fram lättare och snabbare genom stan, medan det kan bli något krångligare för bilisterna. Det är det som är själva meningen med att arbete som varit i centrala Jönköping, att förbättra för kollektivtrafiken, genom bland annat speciella bussgator.

– Nu är vi färdiga, vi gör en besiktning i morgon där entreprenören lämnar över anläggningen till oss och vi till Jönköpingsborna, där alla bilar och bussar åter ska gå in i ett normalläge, säger Peter Gustafsson, kollektivtrafikutvecklare i Jönköpings kommun.

En smärtfri start?
– Det vet man aldrig, eftersom det är ett förändrat sätt att köra, så är det klart att tar man det inte lugnt och man känner sig osäker, så kan man inte garantera nåt, men så är det överallt på jorden, har man inte varit på en plats, så får man anpassa sin hastighet och försöka följa skyltningen.