Personalbrist leder till ökade socialbidragskostnader

Kostnaderna för socialbidrag har ökat i så gott som alla kommuner i Blekinge.

I Karlshamn till exempel har utbetalningarna av socialbidrag ökat med 10 procent från 2003 till i fjol.

Elna Thomasson som är chef för försörjningsenheten i Karlshamn, säger att det främst beror på den höga personalomsättningen som varit.

- När belastningen ökar på personalen, så leder det till att man fattar felaktiga beslut, säger hon.

Brist i kontinuitet gör främst att bidragstagarna blir kvar längre i systemet än de behöver och det leder till onödigt höga kostnader för socialbidrag.

Men Elna Thomasson säger att man nu fått bättre styrsel på organisationen och redan i slutet av förra året gick siffrorna åt rätt håll igen, så hon tror på framtiden.

Men Karlshamn är inte ensamt om att öka kostnaderna, även Karlskrona, Ronneby och Olofström betalar ut mer än tidigare.

Dock är Sölvesborg ett undantag. Där har man sänkt kostnaderna och det beror främst på att man under några år har jobbat med att möta de bidragssökande på ett nytt sätt säger Katrin Lilja, som är chef över individ och familjomsorgen.

- Man arbetar med de resurser som var och en har, och man jobbar med hur situationen ser ut här och nu, säger hon.