Göteborgs kommun slipper JO-kritik

Göteborgs kommun slipper kritik från Justitieombudsmannen, JO, efter den uppmärksammade utestängningen av Kyrknätet, i samband med arbetet mot hemlöshet.

Det var förra våren som Faktum, tidningen för Göteborgs hemlösa, JO-anmälde Göteborgs Stad efter att representanter för frivilligorganisationer i Kyrknätet utestängts från en kommunal styrgrupp.

Representanterna menade att de utestängdes för att de i Göteborgs-Posten kritiserat kommunens utbyggnad av bostäder för hemlösa. Att så var fallet bekräftades också enligt tidningen Faktum av socialdemokraten Pelle Berglund i kommunstyrelsen.

Men kommunledningen har senare sagt till JO att det inte var fråga om repressalier. Man hade bara insett att det var olämpligt att representanter för organisationer som kommunen upphandlar tjänster av är med i en styrgrupp.
Kommunledningen menar att man hittat bättre samarbetsformer genom regelbundna dialogmöten med organisationerna.

JO finner därmed inte anledning att anta att det var fråga om repressalier från kommunen, men betonar att myndighetsrepresentanter bör uttrycka sig så att det aldrig uppstår misstankar om att någon straffas för att ha utnyttjat sin grundlagsskyddade yttrandefrihet.