Kommun utan streck

Kammarkollegiet ska utreda om Upplands Väsby ska få ta bort det bindestreck som enligt ett regeringsbelsut finns i kommunens namn.
Strecket har enligt kommunen inte använts på 50 år. Därför har kommunen ansökt hos regeringen om att få ändra namnet, och igår beslutade regeringen att kammarkollegiet ska utreda namnfrågan.