Miljöpartiet kritiserar uranbrytning

Planerna på undersökningar för uranbrytning i Hotagen kritiseras nu av politiker på riksnivå, som varnar för miljö- och säkerhetsmässiga risker.

Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson skriver i ett pressmeddelande att han inte kan föreställa sig att någon regering kan vara så korkad att den godkänner uranbrytning på svensk mark.

Peter Eriksson förväntar sig att regeringen tydligt tar avstånd från alla tankar på uranbrytning i Sverige.