Oklarheter om Lännahuset i Slite

Skoldirektören Peter Molin vill att kommunstyrelsen tar beslut om hur oklarheterna kring Lännahuset i Slite ska lösas.

Gotlands kommun har under flera år planerat för det så kallade Lännahuset i Slite, med bland annat ett integrerat folk- och skolbibliotek.

Men enligt nye skoldirektören Peter Molin råder det oklarheter både vad gäller Lännahuset och hur det blir med kommunens löneadministration som planeras till Slite.

Skoldirektören vill därför att kommunstyrelsen tar beslut om hur projekten i Slite skall lösas.

Han vill se ett beslut senast i höst i samband med arbetet med budgeten för 2006 och flerårsplanen fram till 2010.