Polisenkät om kamp mot kvinnovåld

De flesta poliser på Gotland anser att våld mot kvinnor prioriteras tillräckligt i polisens arbete på ön. Men arbetet skulle kunna bli bättre om polisen fick bättre resurser och mer utbildning.

Det framgår av en enkätundersökning som Polisförbundet låtit göra bland medlemmar i landet där tio av öns poliser deltagit.

På Gotland finns en handlingsplan med riktlinjer för hur våld mot kvinnor ska bekämpas.

Men två av tio poliserna på Gotland känner inte till vad riktlinjerna innebär.

De tillfrågade poliserna tycker att kontakten med åklagare och socialtjänst fungerar bra, men att kontakten med psykvården fungerar dåligt.

Över häften av poliserna tycker inte att de fått tillräcklig vidareutbildning för att bekämpa våld mot kvinnor.