Ingen JO-kritik mot färjeavgift

Justitieombudsmannen (JO), riktar inte någon kritik mot Rikstrafiken med anledning av den extra avgift Destination Gotland beslutat ta ut av den som köper färjebiljett över disk i samband med avresan.

Att den nya avgiften införts utan att vara skriftligt godkänd av Rikstrafiken, kritiserades av en person som JO-anmälde Rikstrafiken.

Men JO har nu, drygt ett år efter anmälan, beslutat att inte rikta någon kritik mot avgiften, eller mot sättet den infördes.

Anledningen är att Rikstrafiken muntligt informerats om den extra avgiften och att avgiften inte ska ses som ett biljettpris utan som just en extra avgift.