Allt fler apatiska flyktingbarn

Det har varit en kraftig ökning av antalet apatiska flyktingbarn i Sverige de senaste åren, det visar en rapport som gjorts på regeringens uppdrag.

De senaste åren finns det 410 kända fall av flyktingbarn som har blivit apatiska i Sverige. Antalet kända fall i Gävleborgs län är 10 barn.

År 2002 handlade det om 55 fall och år 2004 om tre gånger så många - 155 fall.

Nästan 90 procent av barnen som har blivit apatiska kommer från forna Sovjetunionen eller forna Jugoslavien.