3 års fängelse för förskingring tidigare ABB-chef

Det blev 3 års fängelse och 3 års näringsförbud för den tidigare ABB-direktören Peter Fallenius. Tingsrätten fällde honom bland annat för grov förskingring.

Peter Fallenius åtalades för att själv ha tagit hand om 1,8 miljoner kronor när han höll på att förhandla med den rumänska staten om en gammal miljardskuld till ABB.

Han förnekar att han lagt beslag på pengarna för egen räkning. Han har hela tiden sagt att pengarna användes till att muta personer i Rumänien, för att få skulden återbetald.

Men tingsrätten gick på åklagarens linje och förutom för grov förskingring så fälldes Fallenius också för  bokföringsbrott, urkundsförfalskning och försavårande av skattekontroll i ett eget bolag som han hade.

En missräkning, enligt Fallenius advokat Leif Gustavsson:

- Det är självklar att jag är besviken. Vi hade hoppats och förväntat oss en dom i enlighet med den inställning som Peter Fallenius hade i tingsrätten... att han skulle dömas möjligen för ett bokföringsbrott som han hade medgivit, men i övrigt tycker vi inte att utredningen räcker för en fällande dom. 

Vad säger han själv?

- Jag har inte hunnit prata med honom, men det kommer jag naturligtvis göra. Det går inte att hålla någon meningsfull diskusssion förrän vi har läst domen och hur tingsrätten har motiverat sitt ställningstagande.

Har du hunnit ställning till om ni ska överklaga domen?

- Det känner jag mig fullkomligt övertygad om att vi kommer att göra.

VD för ABB Sverige Sten Jakobsson säger att domen ger stöd för företagets egen internutredning.

- Det som domen idag visar är det definitivt människor som haft en position och kunnat agera för att lura företaget.

Hur ska man kunna undvika det i framtiden?

- Jobba intensivt med etik- och moralfrågor internt. Se till att vi har ännu säkrare och tätare godkännandeprocesser, som gör att det finns två på väldigt hög nivå som ska godkänna alla processer.

Hur påverkar det ABBs rykte?

- Det är självklart att varje gång en sån här sak dykler upp så är det negativt för ABB.

Tingsrätten skriver i domen att Peter Fallenius har utnyttjat sin ställning i ABB, att han har visat prov på stor förslagenhet,  att hans handlingar vittnar om en total likgiltighet inför gällande lag och att annan påföljd än fängelse inte kan komma på fråga. 3 år alltså, samt 3 års näringsförbud.


När utredningen drogs igång satt Fallenius i styrelserna för två statliga bolag - Vattenfall och SJ. Trots att ordförandena där - Dag Klackenberg och Ulf Adelhson fick veta att det handlade om mutor, så fick Peter Fallenius sitt kvar.
Det var först när han häktades i mars, som näringsdepartementet reagerade. Peter Fallenius lämnade då självmant sina styrelseuppdrag i Vattenfall och SJ.

Clara Tesch

clara.tesch@sr.se