Öppnar för ersättning för organdonation

2:42 min

Det är stor brist på organ för transplantation och i flera länder söker man nya sätt att öka donationsviljan. På läkarstämman diskuteras om ersättningen till organdonatorer kan förbättras och göras mer rättvis. Det behövs, säger Håkan Hedman, ordförande i Njurförbundet.

– Ja, det behövs för att det är många svårt sjuka som behöver nya organ. Vi har många som står på väntelistan och går i dialys. Och jag tror att om det fanns tillgång till fler organ så kunde fler bli transplanterade och då talar jag framförallt om personer som är lite äldre som idag ratas när det gäller utredning för njurtransplantationer.

Det råder stor brist på organ för transplantation. I Sverige väntar drygt 600 personer få en ny njure. 

I Europa står 50 000 personer i njurkön. Men att donera en njure är inte enkelt. Det fick Karin Bergvall erfara när hon avstod en njure till sin bror.

Den medicinska utredningen före ingreppet stoppades upp ideligen. Efteråt dröjde Försäkringskassan och landstinget med sina utbetalningar så länge att Karin fick ta ett banklån för att klara av ekonomin:

– Jag kan tycka att det är lite sorgligt att man ska behöva hålla reda på alla kvitton och bevisa att man faktiskt inte kunnat jobba, utan måste få ersättning för förlorad inkomst. Det vore mycket lättare för alla parter om det vore en fast summa som betalades ut, säger hon.

Karin Bergvall tycker inte att njurdonatorer ska få en extra ekonomisk belöning för sin insats, men vid den pågående läkarstämman diskuterades frågan.

I Skåne har de som donerat ägg för provrörsbefruktning fått 11 000 kronor som en schablonersättning och då har köerna minskat .

Efter att patientföreningar och läkare uppvaktat regeringen fick den statliga donationsutredningen nyligen ett nytt uppdrag: att undersöka hur ersättningen till donatorerna kan bli bättre.

Om man inte kan ge en ekonomisk belöning, så kan man fundera på andra sätt, menar Ingemar Engström, ordförande i Läkarsällskapets etiska delegation:

– Jo, jag tror det är viktigt att samhället visar sin uppskattning på olika sätt. Här behövs det kreativa förslag. Det första jag tänker på är att man ska ha en ordentlig medicinsk uppföljning och det vet vi att det fungerar inte riktigt bra idag. I USA har man ceremonier av olika slag, där man ordnar en stor fest där man firar donationer. Då bjuder man in både donatorer och mottagare. Det kan ha ett stort symbolvärde med sådana här saker, säger han.