Fotboja på alla Kolmårdeninterner

Från och med i dag kommer alla interner på Kolmårdsanstalten utanför Norrköping att bära elektroniska fotbojor som direkt visar om någon lämnar anstalten utan tillåtelse.

Det är första gången ett system av den här typen införs på en svensk anstalt och om man ser till ytan och antalet intagna, blir Kolmårdsanstalten den största anstalten i Europa som använder sig av elektroniska fotbojor.

Syftet med det nya systemet är både att förstärka säkerheten på de öppna anstalterna och att göra verksamheten mer kostnadseffektiv.