Statistik om barn som berörs av vräkning saknas i Kalstads kommun

Socialtjänsten i Karlstads Kommun har inga uppgifter om hur många barn som berörs av att deras föräldrar vräkts eller berörts av vräkning under 2004.

Statistik saknas på många av de frågor som regeringens utredare ställer i en enkätundersökning om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer.
I kommunen pågår dock ett utvecklingsarbete tillsammans med hyresvärdar och kronofogdemyndigheten för att förebygga större hyresskulder, uppsägningar och avhysningar.