21 apatiska barn i Värmland

En kartläggning visar att det i värmland under de senaste åren rapporterats om 21 apatiska barn i asylsökande familjer.

I hela landet har totalt 410 barn vårdats för olika grader av uppgivenhetssyndrom under de senaste två åren.
De flesta kommer från tidigare sovjetunionen och från ex-jugoslavien. Undersökningen har gjorts på regeringens uppdrag.