Restaurangpersonal undersöks inför rökförbud

Genom en ny studie ska restaurangpersonal i Linköping hälsoundersökas. Bakgrunden är det rökförbud som införs den första juni och undersökningen ska ge svar på hur hälsan förbättras hos personalen.

- Syftet är att ge svar på i vilken grad personalens utsatthet för tobaksrök minskas och hur det påverkar deras hälsa, säger Izabella Sandberg som är sjuksköterska vid lungmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

Personerna som deltar i studien kommer att undersökas vid tre olika tillfällen med ett visst tidsintervall mellan.