Nätverk för ätstörningar läggs ner

Det nationella nätverket för ätstörningar med bas i Örebro kommer att läggas ner i sommar.

Verksamheten som fungerar som en kunskapsbank kring ätstörningar har sen starten för tre år sen drivits med stöd från Örebro och Östergötlands läns landsting men eftersom bidragen minskat kraftigt de senaste åren så finns det inte längre några möjligheter att fortsätta verksamheten.
Varje vecka besöker cirka 1 000 ungdomar eller föräldrar nätverkets internetportal för att få svar på frågor kring ätstörningar, den portalen kommer nu att försvinna.
Var tionde kvinna drabbas någon gång i livet av ätstörning och uträkningar från NÄT visar att sjukdomen kostar amhället cirka 350 miljoner kronor årligen. Man har letat externa finansiärer men där har man fått nobben.