Försvaret säger nej till vindkraft i Östhammar

Försvarsmakten säger, i ett yttrande, nej till vissa delar av den planerade vindkraftsutbyggnaden i Berkinge. Anledningen är att de, enligt försvarsmaktens analys, skulle störa tekniska system. 

Det handlar om ett område i Berkinge i Östhammars kommun där maximalt 19 vindkraftverk skulle stå. 
Försvarsmakten har gjort en teknisk analys och enligt den skulle vindkraftverk i det här området störa olika tekniska system vilket skulle innebära, vad försvaret kallar "påtaglig skada på riksintresset".