Förslag på gynekologiska hemtester

Kristdemokraterna vill införa gynekologiska hemtester för cellprovtagning. Orsaken är att allt färre kvinnor i länet går och testar sig för livmoderscancer. Därför vill kristdemokraterna att det ska bli möjligt för kvinnor att göra testet hemma.

Ett projekt har startats i Uppsala där tester skickas ut med posten och Magdalena Eriksson, ordförande i Kristdemokratiska Kvinnoförbundet i länet vill att Sörmlands landsting ska göra samma sak. Hälften av alla fall i livmodercancer upptäcks bland kvinnor som inte har kontrollerat sig de senaste fem åren, enligt överläkare Wilander på Akademiska sjukhuset i Uppsala.