TILL DIG SOM ÄR LÄRARE

Lektionsförslag inför deltagande i Vi femman

Här kan man som lärare till en tävlande femteklass läsa om vad man kan göra för att förbereda eleverna på tävlingen i radio och TV.

Tanken är att deltagandet ska vara lärorikt och en hjälp på vägen att utveckla förmågor som är viktiga både i skolan men även i programmet.

I LGR 11 kan man läsa:

”Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.”

I ämnet Svenska kan man arbeta med följande centrala innehåll för att utveckla den kommunikativa förmågan, som innebär att :

  • Samtala

  • Diskutera

  • Motivera

  • Presentera

  • Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter

  • Framföra och bemöta argument

  • Redogöra, formulera, resonera och redovisa

_____________________________________________________________

Övning 1: Hälsningsövning

 Syftet är att våga ta någon i handen och berätta vem man är.

Alla går runt i klassrummet.  Eleverna hälsar och säger sitt namn. De frågar vad den andre heter. De berätta eller frågar  något enkelt och går sedan vidare till nästa.
Fråga dem sedan om hur de upplevde det.

Övning 2: Presentationsövning

 Be eleverna att förbereda sig att presentera sig själva. De ska säga vem de är, hur gamla de är och vad de har för drömmar. Det behöver inte vara många saker. Eleverna ska sedan öva sig på att presentera sig inför kompisar och gruppen. Även om eleverna känner varandra väl är detta en bra övning. Analysera VAD man ska tänka på och HUR gör man med kroppen, blicken och rösten.
Öva genom att stå på en stol framför klassen, blir det svårare eller lättare då?

Övning 3: Intervjuteknik

För att öva på förmågan att uttrycka egna ståndpunkter och åsikter kan man skriva gemensamma frågor, eller en och en om ett specifikt ämne. Sedan sitter man två och två och turas om att ställa frågorna. Övningen är bra för att man får öva på att svara snabbt och tänka ut ett svar, samt att stå för sin åsikt. Ta upp hur det gick i helklass. 

Övning 4: Pristagaren

Alla elever i klassen sitter i en cirkel med ansiktena vända inåt ringen. En av eleverna i cirkeln utses till pristagare (vinsten är en resa eller något annat som ni tycker passar). Den som är pristagaren går in i mitten och övar på att ” tacka för priset” och säga några extra ord om hur det känns.

Övning 5: Speed dating

Eleverna får öva sig i att prata och lyssna på klasskamraterna – att ställa frågor man vill ha svar på för att lära känna en person bättre.

Inför lektionen bör man möblera om i klassrummet så att stolarna t ex står i en hästskoform. Placera stolar både framför och bakom så att eleverna sätter sig mittemot varandra. Det blir lite roligare om eleverna inte vet vad som händer när de kommer in.

Dela ut ett tomt papper till varje elev. Be dem skriva ner 5-10 frågor som de vill ha svar på av någon de inte känner. Förklara att det ska vara ärliga, nyfikna frågor. ”Vad gör dig glad?” Eller ”Vad tycker du om att göra på helgerna?”

När eleverna har skrivit sina frågor så presenterar du dagens övning. Kanske genom att på ett roligt och högtidsfullt sätt säga ”Mina damer och herrar, välkomna till Speed dating!”. Berätta att under 3 minuter ska man ställa sina frågor till personen mittemot. Det är viktigt att båda eleverna ställer sina frågor under dessa minuter. När tre minuter gått, så hoppar t ex innerraden ett steg till höger och så fortsätter man tills man gått ett helt varv runt.
Då kan man fråga eleverna lite olika saker:
”Johanna, vilka frågor fick du svar på?” ”Kommer du ihåg vad Jonas svarade?”
Märkligt nog så brukar eleverna faktiskt komma ihåg vad de flesta har svarat. En del har tagit anteckningar, vilket man kan rekommendera i början.

Övning 6: Vilket djur liknar dig mest?

Det här är en enkel övning som kan användas som en ”kom-igång-övning” eller isbrytare. Om man till exempel vill ha en lättsam övning inledningsvis, individuella samtal, tjej- eller killgrupper eller för att öva presentationsteknik.
Förklara för deltagarna att de ska försöka välja ett djur som de tycker att de liknar mest. Alla väljer ett djur och berättar för gruppen varför man har valt just det djuret.
Fördjupande frågor kan vara:

Vilka egenskaper har djuret som även du har?
Om du fick välja ett djur som du skulle vilja vara och som har egenskaper som

du längtar efter, vilket skulle det djuret vara?
Beskriv orsaken till att du vill vara det djuret.
Beskriv även vilka handlingar som skulle kunna göra dig mer lik detta djur.

Övning 7: Titta på eller lyssna på gamla program av Vi i femman

Man kan ge eleverna i uppdrag att sitta med penna och papper framför sig. Uppgiften kan vara att de ska analysera programmet, t.ex. HUR pratar deltagarna, HUR svarar de, VILKET kroppsspråk har de? VAD gjorde dessa deltagare bra? VAD kunde de har förbättrat/ förändrat? Syftet är att eleverna ska ” få syn” på bra och mindre bra saker som kan hjälpa dem själva fram i sitt deltagande  i programmet. (Gamla program hittar man på SVT Play och på viifemman.se eller på appen SR Play) 

Övning 8: Kör Vi i femman!

Öva på att sätta ihop en egen Vi i femman -studio. Man kan låta barnen göra mickar, utse en programledare, domare, tekniker  m m. Klassen kan skriva egna frågor och skapa ett program. Låt barnen turas om att vara ”tävlande”.  Filma gärna in för att kunna utvärdera efteråt. Den som är programledare kan med fördel även ha förberett frågor som han/ hon ställer till deltagarna. Syftet är att förbereda eleverna på denna situation, men även att resten av klassen kan hjälpas åt att analysera hur det gick.

Använd kamratbedömningen ” två stjärnor och en önskan” dvs. VAD var bra? VAD kan förbättras till nästa gång?

Tipsen är sammanställda av Anna Sterlinger Ahlring

- Anna Sterlinger Ahlring är lärare i SV/ SO åk 4-9 sedan 2001, nu verksam på Utsäljeskolan i Huddinge kommun.
- Utbildare och inspirationsföreläsare inom entreprenörskap och ett entreprenöriellt förhållningssätt i grundskolan.
- Har jobbat som utbildningsledare i Huddinge och nu även som föreläsare på Lärarfortbildning.
- Klasslärare i klassen som vann Utbildningsradions Retorikmatchen 2014