Lite lägre vinst för Nolato

TOREKOV. Plastkomponenttillverkaren Nolato redovisar en vinst efter finansnetto på 36 miljoner kronor för årets första kvartal.
Det är en minskning med en miljon jämfört med motsvarande period i fjor.

Volymtillväxten på mobiltelefonmarknaden bedöms avta under 2005 jämfört med 2004 och uppgår till 5-10 procent, skriver bolaget i delårsrapporten.

Nolato är underleverantör till bland annat fordons- och telekomindustrin.