Besked om Microbind kan bli uppskjutet

Det är osäkert om det blir något beslut om Microbind-projektet i Uddevalla vid kommunstyreslens sammanträde i eftermiddag.

Revisorerna har begärt att ärendet om ytterligare 4,5 miljoner till Microbind ska bordläggas. Revisorerna vill träffa kommunstyrelsen för att få svar på flera frågor kring projektet och vill också att beslutet skjuts upp, tills Regeringsrätten sagt sitt. Tidigare har Länsrätten och Kammarrätten sagt att Microbind inte ryms inom ramen för kommunallagen.