Länsstyrelsen får Ungt råd

Unga länsstyrelseanställda bildar eget råd för att få sina röster hörda.
Endast 30 av de cirka 150 anställda på länsstyrelsen i Kronobergs län är under 35 år. Snedfördelningen gör att flera av de yngre anställda tycker att de inte får gehör för sina idéer och därför bildar de nu "De ungas råd" som ska ta vara på just deras intressen. På fredagen håller rådet sitt första möte, och en av initiativtagarna, Malin Fernholm på lantbruksenheten, hoppas att rådet bland annat ska kunna förbättra anställningsvillkoren för de yngre. Men rådet ska också ordna fester och andra arrangemang där de yngre länsstyrelseanställda ska kunna träffas.