Arbetsmiljöbrister på Lövsta

Arbetsmiljöverket har nu också upptäckt brister vid snickeriet på Lövsta landsbygdscentrum.

Om inte säkerheten förbättras kan Arbetsmiljöverket döma kommunen till böter.

Verket överväger förbud att använda bordsfräs, rikthyvel och en borrmaskin om inte säkerheten kring maskinerna blir bättre.

Idag finns risk att de som använder maskinerna blir allvarligt skadade.

Senast den 27 maj vill Arbetsmiljöverket ha ett yttrande från Lövsta.