Svårt att få jobb för sjöbefälsstudenter

Det är fortfarande svårt för studenterna som lämnar sjöfartshögskolan i Kalmar att få ett första jobb och komma in på arbetsmarknaden.

Trots att rederierna efterfrågar sjöbefäl så vill de inte släppa till jobb åt de nyutexaminerade och därmed ge möjlighet till den praktik som krävs för högre befälsbefattningar. Det vittnade både facket och många studenter om i samband med de branschdagar som hölls på Sjöfartshögskolan i Kalmar idag.