Magdalena Andersson om SD: Ett nyfascistiskt parti

2:51 min

Finansministern tog hård ton mot SD när hon mötte pressen efter ett möte med EU-nämnden i Riksdagen. Sedan regeringens budget fällts måste regeringen nu göra om en stor del av budgetarbetet och de ekonomiska prognoserna kommer också att förändras.

Det blir finansminister Magdalena Anderssons uppgift att förmedla ett nytt budskap till omvärlden. Närmast blir det EU:s finansministrar som på sitt möte i Bryssel nästa vecka får hära vad som nu gäller.

--  Jag kommer naturligtvis att berätta om det besked som Sverigedemokraterna lämnade och att det har ritat om kartan för svensk politik. Att positionerna tyvärr är helt låsta eftersom de borgerliga partierna, trots Sverigedemokraternas besked, totalt stängde dörren för samarbete, säger finansminister Magdalena Andersson.

Rent praktiskt måste nu finansdepartementet i Stockholm göra om sitt budgetjobb. Alla de tusentals siffrorna i regeringens budget finns instoppade i något som kallas tabellverk och just tabellverket får nu ett helt nytt utseende:

--  Det tabellverk som finns på finansdepartementet får man givetvis göra om nu. Man öppnar upp det tabellverket nu och stoppar in siffrorna från alliansens budget istället. Här kommer regeringen att vara väldigt konstruktiv med att implementera den politik som riksdagen har beslutat. Det är riksdagen som fattar beslut i Sverige, säger Magdalena Andersson.

Kommer ändringen av budget att ge en ny bild av svensk ekonomi?

– Det kommer dels att påverka de faktiska siffrorna i regleringsbrev som vi skickar ut till myndigheterna, vilka uppdrag de har och vilka medel de får använda, säger Magdalena Andersson. 

Men trots de något dystra budskapen tror inte finansministern att utländska investerare skräms av det som hänt i Sverige.

– Jag tror inte att det kommer ha kortsiktiga effekter. Sveriges rykte är grundmurat under lång, lång tid men det är klart att på sikt, om den här situationen inte löses och vi fortsätter ha de här låsta positionerna, då kan det påverka.

När det gäller regeringens egen budget har den stöd av Vänsterpartiet. Där har Vänsterpartiet fortsatt inflytande. Vänsterpartiet har också utanför budgeten gjort en uppgörelse med regeringen om vinster i välfärden men där verkar inte regeringen lika tvärsäker.

– Här finns ju till exempel ett löfte att vi ska tillsätta en utredning och det ska vi naturligtvis göra. I uppgörelsen finns också att vi ska lägga fram en proposition, det är naturligtvis självklart att vi kommer att genomföra de åtgärderna. Exakta vad som kommer att stå i vårt valmanifest om vinster i välfärden får vi återkomma till.

När det gäller den politiska striden med hela oppositionen är tonläget betydligt mer uppskruvat vilket hörs på det här svaret på en fråga om Sverigedemokraterna.

– Här har vi alltså ett litet nyfascistiskt parti som menar att de ska ha ett avgörande inflytande och sätta dagordningen för svensk politik. Det enda sättet för de seriösa och etablerade partierna, som står för alla människors lika värde och ett civiliserat samhälle, är att utestänga dem från det här inflytandet.