Pengar till sommarjobb

Ett 40-tal gotländska gymnasieungdomar kan få feriejobb i sommar med hjälp av 284 000 kronor som Gotland har tilldelats.

Det är länsstyrelsen och kommunen som nu kommit överens att skapa jobb för ungdomar som i juni ännu inte avslutat sin gymnasieutbildning och som har svårt att få feriejobb.

Dessutom skall det vara möjligt att ordna kombinationer av utbildning och praktik eller enbart utbildning.

Stödet skall gå till feriearbeten som annars inte skulle komma till stånd och som inte finns på den ordinarie arbetsmarknaden.

Kommunen och Länsstyrelsen påpekar att det också är angeläget att satsa på feriearbeten inom så kallade flaskhalsområden som till exempel vård och omsorg.