Kritik mot Psyk i Arvika

Säkerheten är satt på spel, fasta rutiner saknas, brister i ledarskapet och målen för verksamheten är otydlig. Det är någon av den kritik som Arbetsmiljöverket riktar mot landstingets psykiatriska enhet vid Arvika sjukhus.

Arbetsmiljöverket föreslår nu en rad förändringar, bland annat att det ska utarbetas en handlingsplan för konkreta förändringar och att strukturen ska ses över vad gäller ledning, organisation och ledarskap.