Nordre Älv blir reservat

Nordre älvs mynning blir naturreservat. Det beslutade länsstyrelsen i Västra Götaland i går. Det är mötet mellan älvvatten och saltvatten som ger en alldeles speciell marin miljö. Nordre älv delar sig från Göta älv vid Kungälv och rinner sedan ut i havet. Det nya reservatet på drygt 7 000 hektar blir ett av de största i landet.