"Den svenska debatten är väldigt onyanserad"

Från att ha varit aktiv inom nykteriströrelsen som ung, till att bli ordförande i Cannalisörerna: en organisation som verkar för avkriminalisering av cannabis. Nelly Mathilda Fredlund tycker att svensk narkotikapolitik är skadlig och stigmatiserande för den enskilda individen. Söndagen den 7 december möter du henne i P1 Debatt:

Har Sverige en rimlig narkotikapolitik?

− 
Nej, Sverige har en ganska dålig narkotikapolitik ur ett humanitärt perspektiv. Har du otur kan ett enda misstag i tonåren ge bestraffning under resten av ditt liv.

− Svensk narkotikapolitik idag har inte uppnått de av politikerna uppställda målen. Ett narkotikafritt Sverige är en ouppnåelig utopi, och vi ser att väldigt få positiva saker framkommit ur vår nuvarande politik. Fler personer brukar, fler går vidare i ett problematiskt bruk. Framförallt har vi bland de högsta dödstalen i EU av narkotikarelaterade orsaker.

 

Görs det tillräckligt för att stoppa missbruk?

− Det jobbas på bred front med att stoppa missbruk, frågan är om man använder sig av rätt metoder alltid? Missbrukare har alltid funnits och kommer alltid finnas. Vi måste någonstans acceptera det och börja jobba med vård av missbrukare på ett sätt som inte stigmatiserar individerna.

− Sprutbytesprogram och “fixrooms” fungerar utmärkt i andra länder, så varför skall vi inte kunna adoptera det till Sverige?

 

Vilka droger borde legaliseras? Vilka borde vara illegala?

− Ett av Cannalisörernas mål är att reglera och legalisera cannabis. I övrigt försöker vi arbeta efter de nya riktlinjer om skademinimering som WHO rekommenderat. Jag tycker det är synd att Sverige inte tycker att Världshälsoorganisationens åsikter spelar någon roll.

 

Hur mycket knark tål Sverige?

− Ja du, för att citera Sofia Arkeståls parodi på Beatrice Ask: “Knark är en farlig drog”.

− Med det vill jag ha sagt att debatten i Sverige idag är tyvärr väldigt onyanserad. Vad är knark?
Hur många behöver narkotiska preparat för att överhuvudtaget överleva och ha en fungerande vardag? Hur många är det som inte vågar självmedicinera, med till exempel cannabis, på grund av dess legala status?

 

P1 Debatt sänds live ifrån Studion i Kulturhuset i Stockholm söndagen den 7 december, med start klockan 16:00. Mer information och en fullständig gästlista hittar du nedan.