Färre broöppningar - med fällbara master

Fartygen som trafikerar Göta älv kommer i vissa fall att få nerfällbara master i framtiden - allt för att trafiken på Göta älvbron ska störas så lite som möjligt av broöppningar.

Bron är ju en del av en viktig trafikled i Göteborg och Jan Mathisson vid trafikkontoret i kommunen är glad över att det är sjöfartsredarna själva som tar initiativet att bygga om sina båtar.