Nya fängelset i Mariestad öppnas idag

Idag anländer de första internerna till den nya anstalten på Johannesbergsområdet i Mariestad. 70 interner kan tas emot på anstalten och 50 anställda kommer att jobba på fängelset.

Johannesbergsanstalten blir Mariestads tredje fängelse, och kommer att ha högre säkerhet än den öppna anstalten Rödjan.