Underskott tvingar BUF att spara

Barn- och utbildningsförvaltningen ser ut att gå mot ett underskott på 12 miljoner kronor i år. Nu föreslår förvaltningschefen Lars Danielson ytterligare besparingar. Det gäller bland annat att dra in en produktionstjänst på datanätverket Tjelvar samt två tjänster som servicetekniker.
Beslut fattas vid barn- och utbildningsnämndens nästa sammanträde.