Flest öppna förskolor i Östersund

Kommunerna fortsätter att lägga ner de öppna förskolorna.

Hösten 2004 fanns 447kvar i landet, jämfört med 551 året innan. Mer än varannan kommun saknar helt öppen förskola.

Sedan 1991 då det fanns flest förskolor har nästan tre fjärdedelar lagts ner, det visar statistik som Skolverket publicerar i dag.

Östersunds kommun, som har flest öppna förskolor i länet, har sex avdeningar.