Företagens trafiksäkerhet i fokus

Praktiskt taget all yrkesverksamhet innebär åtminstone någon bilkörning eller annan transportverksamhet. Och trafiken är en farlig miljö.

Det är den insikten som ligger bakom att Arbetsmiljöverket, tidigare Yrkesinspektionen, om knappt en månad ska göra en tre dagar lång riktad insats för att få alla berörda företag att höja trafiksäkerheten.