Oppositionen har nya planer för Jämtkraft

Den politiska oppositionen i Östersund vill ha en diskussion i fullmäktige om kommunens ägande i Jämtkraft.

Oppositionen undrar om inte ägandet skulle kunna nyttjas bättre och ger exemplet att stadens gatubelysningsnät skulle kunna överföras till Jämtkraft.

Man vill också diskutera om inte kommunen skulle kunna få ett lägre pris för den el som förbrukas i verksamheterna.