50 nya tjänster till Landstinget

Landstingets primärvårdsstyrelse har nu beslutat hur de extra 17 miljoner kronor som landstinget satsar på primärvården i år ska fördelas. Pengarna räcker till ett 50-tal nya tjänster, och styrelsen har betonat att det ska röra sig om heltidstjänster, säger landstingsrådet Raul Björk.
Satsningen innebär 20 nya tjänster i Örebro och resterande 30 sprids ut över resten av länet. Främst är det distriktsköterskor, läkarsekreterare och undersköterskor som ska rekryteras.